top of page

WEBMAIL DISCLAIMER

WAARSCHUWING! De informatie verzonden in dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Indien u dit bericht ten onrechte ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken maar de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren en het daarna te verwijderen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de in de e-mail ontvangen informatie aan derden is niet toegestaan.

Eventuele standpunten of meningen in dit bericht zijn die van de auteur en geven niet noodzakelijk die van NILLO INK. weer. Bijgevolg bindt dit bericht NILLO INK. niet, tenzij uitdrukkelijk en duidelijk in het bericht is aangegeven dat dit wel het geval is. De veiligheid of juistheid van e-mailberichten kan niet gegarandeerd worden, vermits de informatie onderschept, verbasterd of vernietigd kan worden, zoek kan raken, te laat of onvolledig kan aankomen of virussen kan bevatten. NILLO INK. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade die op enigerlei wijze te wijten is aan het gebruik van het medium.

WARNING! The information contained in this communication is confidential and may be legally privileged. It is intended solely for the use of the individual or the entity to whom it is addressed and the others authorized to receive it. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution or taking any action in reliance of the contents of this information is strictly prohibited and may be unlawful.

Any views or opinions expressed in this message are those of the author and do not necessarily represent those of NILLO INK. Therefore this email does not constitute a commitment by NILLO INK. unless it is expressly and clearly indicated that it does. Email transmission cannot be guaranteed to be secure or error free as information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late or incomplete, or contain viruses. No responsibility is accepted by NILLO INK. for any loss or damage arising in any way from its use.

bottom of page