top of page

TOESTEMMINGSFORMULIER

Middels dit formulier verklaard u kennis te hebben genomen van de informatie omtrent de risico’s voor uw gezondheid bij het nemen van tatoeages. In de shop ligt hiervan altijd een exemplaar ter inzage.

 

De tattoo wordt geplaatst volgens de reglementering in het KB van 25/11/2005 betreffende tatoeages en piercings.

 

Een tatoeage is permanent, u kunt voor de verrichting dan ook altijd bedenktijd vragen.

Middels dit E-formulier verklaart u hierbij het volgende:

 

  • De keuze om een tatoeage te laten zetten heb ik weloverwogen en uit vrije wil genomen.

  • Vanaf één dag voor en tijdens de behandeling was ik niet onder invloed van alcohol of drugs.

  • Ik ben geïnformeerd over de risico’s die kunnen ontstaan als gevolg van het zetten van de tatoeage, zoals infecties, littekenvorming en allergische reacties.

  • Ik gebruik op dit moment geen anti stollingsmiddelen, en heb tot een week voor de behandeling geen inentingen gehad.

  • Ik heb op dit moment geen verkleuringen, zwellingen, bulten of enige andere vorm van irritatie op mijn lichaam en beschouw mezelf gezond genoeg om deze tatoeage te laten zetten.

 

Indien uw tatoeage dient ter camouflage van een bestraling- of operatie litteken bespreek dit dan eerst met de arts door wie u bent behandeld of door wie u wordt gecontroleerd. Indien u bij een dermatoloog onder behandeling bent, raadpleeg deze alvorens u besluit een tatoeage te laten zetten.

In de bovengenoemde situaties dient u ons een attest te bezorgen van toestemming.

Het aanbrengen van een tatoeage word sterk afgeraden als een of meerdere keren “ja“ van toepassing is.

 

Zwangere vrouwen worden door ons niet getatoeëerd! Mede door een verhoogde kans op infecties.

 

Ik heb de volgende informatie bij NILLO INK. ontvangen:

 

  • Informatie over de risico’s van tatoeages. (op locatie)

  • Nazorginstructie met bijbehorende verzorgingsproducten. (op locatie of online)

 

 

In het geval van een infectie, allergie e.d. die na de behandeling opkomen, wordt er door ons geadviseerd een arts te raadplegen.

E-Handtekening:

Indien gewenst kan u dit document "TOESTEMMINGSFORMULIER" ter plaatse op papier invullen.

U kan dit document alsook thuis afdrukken / invullen met onderstaande pdf. "TOESTEMMINGSFORMULIER.pdf"

bottom of page